top of page

LINKS UIT DE TRAINING
"SGG OP DE WERKVLOER, WAT NU?"

Bronnen- en literatuurlijst van de training

#METOO ETIQUETTE

Gespreksetiquette bij gesprekken over seksueel geweld

De #MeToo etiquette zijn handreikingen voor een gesprek waarin iemand vertelt over een ongewenste seksuele ervaring. Of het nu een gesprek is tussen vrienden, collega’s of tussen studenten en docenten, we geven je simpele tips, zodat jij als luisteraar op een passende manier kunt reageren.

REACTIES OP DE ONTHULLING VAN SEKSUEEL GEWELD (LITERATUUROVERZICHT)

Stockman, Vertommen, Verhofstadt & Uzieblo

Volgens verschillende studies ervaren slachtoffers de volgende reacties doorgaans als positief (Ahrens et al., 2007; Campbell, Ahrens, Sefl, Wasco & Barnes, 2001; Filipas & Ullman, 2001):


o Geloven in het verhaal van het slachtoffer

o Naar het slachtoffer luisteren

o Empathie tonen tegenover het slachtoffer

o Emotionele ondersteuning bieden aan het slachtoffer

o Het slachtoffer praktisch advies geven

o Hem of haar niet verhinderen om de negatieve ervaring te delen.

Deze reacties zijn van groot belang voor de verwerking van het seksueel geweld. Zo is aangetoond dat luisteren naar het slachtoffer en hem of haar geloven bijdragen tot een reductie in posttraumatische stress symptomen (ptss) (Campbell et al., 2001) en een stijging in de zelfwaarde (Filipas & Ullman, 2001).

WEGWIJZER SEKSUELE INTIMIDATE

TNO

De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken. De wegwijzer seksuele intimidatie op het werk leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van seksuele intimidatie.

WEGWIJZER VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

TNO

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon. Ook zijn er sprekende voorbeelden opgenomen.

Links: Lijst

AANVULLENDE LINKS

Naast de verwijzingen die we in onze training bespreken, zijn er ook een aantal andere bronnen die we noemenswaardig vinden. We noemen er hieronder enkele.

Links: Tekst
Links: Pro Gallery
bottom of page